Ляшко Сергій Іванович
завідувач кафедри обчислювальної математики, член вченої ради

Інформація

Посада: завідувач кафедри обчислювальної математики, член вченої ради
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор, член-кореспондент НАН України
Аудиторія: 216
Телефон: 259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси: інформатика, моделювання та оптимізація систем

Академічні нагороди і премії:

Нагороджений медаллю та премією АН УРСР для молодих вчених, 1980
Лауреат премії імені В.М. Глушкова НАН України, 2001
Нагороджений грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”, 2009
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, 2009

Читає курси:

Вибрані питання оптимізації
Чисельні методи оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами
Теорія оптимізації в функціональних просторах
Якісне дослідження систем з розподіленими параметрами

Публікації:

 1. S.I. Lyashko, V.V. Semenov, Т.А. Voitova Low-cost modification of Korpelevich's methods for monotone equilibrium problems. // Journal: «Cybernetics and Systems Analysis», – 2011. – Vol. 47, Num. 4. – pp. 631-639.
 2. S.I. Lyashko, D.A. Klyushin, D.A. Nomirovskii, Yu.I. Petunin, V.V. Semenov Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements. // Springer, – 2011. – 216 p.
 3. S.I. Lyashko, D.A. Klyushin, V.V. Pavlychko Model-Based Analysis of Biological Tissue Heating by Point Ultrasound Sources. // Journal of Automation and Information Sciences, – 2010, vol. 42, Issue 2, – pp. 44-50.
 4. Ляшко С.И., Семенов В.В. Об одной теореме М.А. Красносельского. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2010. – № 5. – с. 180-183.
 5. S.I. Lyashko, V.V. Semenov, D.A. Klyushin, D.A. Nomirovskii Identification of age-structured contamination sources in ground water. // Optimal Control of Age-Structured Populations in Economy, Demography, and the Environment (eds. R. Boucekkinie, N. Hritonenko & Y. Yatsenko). Routledge, UK, 2010, pp. 277-292.
 6. Ляшко С.І., Семенов В.В. Алгоритми векторної оптимізації лінійних систем з узагальненим керуванням. // Доповіді НАН України. – 2010. – № 4. – с. 35-41.
 7. Ляшко С.И., Клюшин Д.А., Павлычко В.В. Моделирование нагрева биологических тканей точечными источниками ультразвука. // Ж.: «Проблемы управления и информатики». – 2010. – № 1. – с. 86-91.
 8. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Ляшко Н.І., Дяченко Г.Г., Шевченко К.В. Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 2 (101). – с. 68-73.
 9. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Стешенко Г.М. Алгоритм розв'язання задачі оптимального керування переносом суміші ізотопів. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 4 (103). – c. 51-61.
 10. Ляшко С.И., Кудін В.І., Оноцкий В.В. О технологии длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем. // Ж: "Компьютерная математика" – 2009 – № 2. – с. 101-109.
 11. Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В. Двадцатая проблема Гильберта (обобщенные решения операторных уравнений). // Москва, Санкт-Петербург, Киев. – Диалектика. – 2009. – 190 с.
 12. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Ляшко Н.І. Математичне моделювання конвективного переносу цитостатиків усередині ракової пухлини. // Доповіді НАН України. – 2008. – № 2. – c. 30–35.
 13. Ляшко С.І., Стеля О.Б. Оптимізація дренування підтоплених теріторій. // Вісник Київського університету. Сер. кібернетика, – 2008, вип., – с. 43-48.
 14. Ляшко С.И., Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної. // ВПЦ "Київський університет", 2009, 495 с. (Гриф МОН України лист від 24.01.2008 №1.4/18-Г-189).
 15. Ляшко С.И., Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної (рекомендовано МОН як підручник для студентів вищих навчальних закладів). // ВПЦ "Київський університет", 2008. – 460 с.
 16. Ляшко С.И., Клюшин Д.А., Семенов В.В., Шевченко К.В. Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії. // Доповіді НАН України. – 2007. – № 10. – c. 38–43.
 17. Ляшко С.І., Кудін В.І., Оноцький В.В., Хрітоненко Н.М., Яценко Ю.П., Витюк Н.Я. Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2007, – № 1 (94), – с. 61-69.
 18. S.I. Lyashko, V.V. Kozoriz, R.L. Tkachenko, L.V. Grigoryeva Maple-exploring of superconductive levitation in circle-dipole system (MPW in dipole due to circle). // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007, – № 1 (94), – с. 48-54.
 19. Ляшко С.І., Козоріз В.В., Григор'єва Л.В., Козоріз О.В. Про динамічну задачу двох циліндричних магнітів та її Мaple-моделювання. // Доповіді НАН України, – 2007. – № 11, – с. 41-47.
 20. Ляшко С.І., Козоріз В.В., Григор'єва Л.В. О возможности системы Мaple при исследовании динамических систем свободных магнитно-взаимодействующих тел. // Ж: «Кибернетика и системный анализ». – 2007, – № 6, – с. 178-183
 21. Ляшко С.І., Козоріз В.В., Григор'єва Л.В. Мaple-моделювання динамики тіла з нерухомою точкою в полі магнітних та електричних сил. // Доповіді НАН України – 2007. – №.8, – c. 45-48.
 22. Ляшко С.И., Кудин В.И., Яценко Ю.П., Хритоненко Н.В. Анализ свойств линейной системы методом искусственных базисных матриц. // Ж: "Кибернетика и системный анализ". − 2007. − № 4. – c. 119−127.
 23. Ляшко С.И., Кудин В.И., Яценко Ю.П., Хритоненко Н.В. Метод штучних базисних матриць. //Доповіді НАН України. − 2007. − № 9. − с. 29−33.