Кудін Григорій Іванович
завідувач НДЛ "Моделювання та Оптимізації"

Інформація

Посада: завідувач НДЛ "Моделювання та Оптимізації"
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник, доцент
Аудиторія: 408
Телефон: 259-02-37
E-mail: kudin@unicyb.kiev.ua
Наукові інтереси: структурна оптимізація в системах керування, цифрова обробка інформації засобами псевдообернення, моделювання процесів знешкодження органічних забруднювачів природного середовища, системний аналіз економічних систем при збуренні елементів моделей

Публікації:

 1. Бублик С.Б., Кудін Г.І. Задачі керування лінійними системами з дискретним аргументом і крайовими умовами // Вісник Київського університету. – Серія: фізико-математичні науки. – 2005. – № 3. – С. 200 – 207.
 2. Кириченко М.Ф., Кудін Г.І. Вариации псевдообратных и проекционных матриц при возмущении элементов исходной матрицы // Проблемы управления и информатики. – 2009. – № 3 – С. 7 – 20.
 3. Кириченко М.Ф., Кудін Г.І. Анализ и синтез систем классификации сигналов средствами возмущений псевдообратных и проекционных операций // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 4. – С. 124 - 135.
 4. Волошин О.В., Кудін Г.І. Об оптимальных решениях модели Леонтьева при нечетко заданных параметрах критериальной функции / IV Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 29.09. - 04.10.2008 р. Праці школи-семінару, 2008. – C. 100 - 103.
 5. Кудін Г.І., Кобилінська Н.Г., Судовцова В.С. Моделювання фізико-хімічних властивостей багато - комплектних сплавів //XVIII International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2011), Abstracts, September 19-23, 2011. Yalta, Ukraine, 2011. – С. 152.
 6. Кудін Г.І. До питання про диференційованість псевдообернених матриць / Thesis of International Conference "Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability", May 25-27, 2011. – Kyiv, 2011. – С. 94.
 7. Крак Ю.В., Кудін Г.І. Застосування методів розділення векторів ознак гіперплощиною в задачах розпізнавання елементів //Вісник Київського університету. Серія: фіз. - мат. науки. Вип. 2, 2012. – С. 192 - 198.
 8. Судавцова В.С., Кудін Г.И. Термодинамические свойства жидких сплавов системы NI - Y // Украинский химический журнал. - 2012, № 8. – С. 100 - 103.
 9. Кудін Г.І., Судовцова В.С. Прогнозування термодинамічних властивостей розплавів / XVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts, September 23 - 27, 2013. Yalta-Foros, Ukraine. - 2013. – P. 131.
 10. Кудін Г.І., Соломянюк І.Г. Оптимізація полосної класифікації цифрової інформації / ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2014), Abstracts, May 12 - 16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – p. 170.
 11. Кудін Г.І., Кудін В.І., Онищенко А.М. Аналіз мезоекономічної структури виробництва в умовах скорочення емісій парникових газів / VII Міжнародна школа – семінар "Теорія прийняття рішень", м. Ужгород, 29 вересня - 4 жовтня 2014 р. – C. 274 - 276.
 12. Крак Ю.В., Кудін Г.І., Соломянюк І.Г. Класифікація дактилем методом смугової віддільності / VIІ Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" імені академіка І.І. Ляшка, 9 – 10 жовтня 2014 р., м. Київ. – Матеріали конференції. – К: КНУ, 2014. – С. 61.
 13. Ю.В. Крак, Г.І. Кудін, А.В.Ізотов, І.Г. Соломянюк Класифікація дактилем української дактильної абетки / Дванадцята всеукраїнська міжнародна конференція "Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів" УКРОБРАЗ’2014, 15 – 19 листопада 2014 р., м. Київ, Україна. Праці. – Київ: УAcОІРО. – 2014. – С. 20 - 22.
 14. Ю. Крак, Г. Кудин, И. Соломянюк Метод линейной полосной классификации сложноразделимых дактилем украинского жестового языка / KDS 2014 – ITHEA ISS Joint International Events on Informatics. Winter Session, September 8-13, 2014. Abstracts. Sofia, Bolgaria. – 2014. – P. 13.
 15. Судовцова В.С. Кудін Г.І. Моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійної системи // Труды ИПМ НАНУ им. академика Францевича. – К., 2015. – Вып.24. – С.175 – 182.
 16. Крак Ю.В., Кудін Г.І., Шкільнюк Д.В. Метод роздільності характеристичних ознак для класифікації дактилем / Праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016), 21-24 травня, 2016, Чернівці. – С. 154 – 155.