Гуляницький Андрій Леонідович
асистент

Інформація

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Звання:
Аудиторія: 215
Телефон: 259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси: обчислювальна математика, математичне моделювання, статистична теорія розпізнавання образів

Читає курси:

1. Некласичні задачі оптимального керування, магістр,
2-й курс, лекції.
2. Методи розв’язування обернених задач, бакалавр, 4-й
курс, лекції.
3. Математичний аналіз, бакалавр, 1-й курс, практичні
заняття.
4. Вища математика, бакалавр, 1-й курс (Інститут
філології), лекції та практичні заняття.

Публікації:

1. Subdiffusion Equations with a Source Term and Their Extensions
// Reports on Mathematical Physics, 2022, Vol. 89, Iss. 1, P. 1-8.
2. Solvability of equations with convolutions that arise in
homogenization problems (with G.V. Sandrakov) // Reports of the
National Academy of Sciences of Ukraine, 2021. – № 6. – С. 15-
22.
3. Практикум з математичного аналізу. Семестр 1 (навч.
посібник; з Л.Т. Аджубей, Д.В. Затулою, С.І. Ляшком) // К.:
ВПЦ "Київський університет", 2021. – Ч. 1. – 86 с.
4. Разрешимость осредненных задач в свертках для слабо
пористых сред (с Г.В. Сандраковым) // Журнал
обчислювальної та прикладної математики 2021. – № 2, С.
59-70.
5. Weak solvability of the variable-order subdiffusion equation //
Fractional Calculus and Applied Analysis, 2020, Vol. 23, No. 3. –
P. 920–934.
6. Слабка розв'язність і просторово-часова дискретизація для
зміннопорядкового рівняння дифузії // Журн. обчисл. та
приклад. математики, 2015. – № 3. – С. 116-126.
7. Слабкі розв'язки і збіжність методу Гальоркіна для
дробового рівняння дифузії // Доповіді НАН України, 2015. –
№ 4. – С. 32-39.
8. Збіжність методу Гальоркіна для параболічних інтегродиференціальних рівнянь // Журн. обчисл. та приклад.
математики, 2014. – № 1. – С. 105-112.
9. Generalized Solvability of Parabolic Integro-Differential
Equations (with A.Anikushyn) // Differential Equations, 2014, vol.
50, No 1, Р. 98-109.
10.Інтегро-диференціальні системи псевдопараболічного типу:
апріорні оцінки та імпульсно-точкова керованість (з В.В.
Семеновим) // Доповіді НАН України, 2012. – № 4. – С. 43-49

Curriculum Vitae