Башняков Олександр Миколайович
старший науковий співробітник

Інформація

Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 412
Телефон: 259-02-37
E-mail: bash@unicyb.kiev.ua
Наукові інтереси: негладка оптимізація динамічних систем, задачі практичної стійкості динамічних процесів, оптимальне керування матричними диференціальними рівняннями

Читає курси:

Синтез систем керування
Моделювання та оптимізація в середовищі Mathematica
Диференціальні рівняння
Математичне моделювання
Оптимальне керування
Програмування

Публікації:

  1. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. // Київ, ВПЦ «Київський університет», 2000. - 197 с.
  2. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. // Київ, ВПЦ "Київський університет", 2008. - 383 с.
  3. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф., та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем. // Видавництво "Сталь", 2009, - 668с.
  4. Башняков А.Н., Пичкур В.В., Хитько И.В. О максимальном множестве начальных условий в задачах практической устойчивости дискретных систем. // Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2010. - № 2. - С. 5 - 11.
  5. Башняков О.М., Пічкур В.В. Задача синтезу в теорії керування: Навчальний посібник. // К: Видавництво "Сталь", 2012. - 116 с.
  6. Башняков О.М., Пічкур В.В., Хітько І.В. Системні дослідження та інформаційні технології і функції Ляпунова // Ж.: Системні дослідження та інформаційні технології. - 2012. - № 1. - С. 220 - 227.