Petro M. Zinko
Associate Professor

Information

Position: Associate Professor
Degree: Candidate of Physical and Mathematical Science
Title: Associate Professor
Room: 604
Phone: 259-05-34
E-mail:
Research interests: development of numerical algorithms for solving stochastic min-max problems, development of algorithms for identification of dynamic objects, the development of numerical methods for solving the problems of the Cauchy boundary value problems, which are based on the theory of solving operators, the development of modeling the spread of the air pollution in aquatic environments, the use of algorithms theory of solving operators in medicine and ecology.

Publications:

  1. Бейко І.В., Зінько П.М., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації: навчальний посібник. // Рівне: НУВГП. – 2011. – 624 с.
  2. Зінько П.М., Чабан А.В. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2010. випуск 1, – с. 73-75.
  3. Зінько П.М., Бейко І.В. Чисельні алгоритми асимптотично-розв'язуючих операторів для розв'язування задач Коші з підвищеною точністю. // Вісник Київського університету. Серія кібернетика. – 2009, випуск 9, – с. 4-10.
  4. Зінько П.М., Бейко І.В. Методи високих порядків для розв'язування задач Коші та багатовимірних крайових задач за допомогою асимптотично-розв'язуючих операторів. // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія фіз.-мат. науки. Кам'янець-Подільський національний університет. – 2008, – № 1, – с. 18-25.
  5. Зінько П.М., Бейко І.В., Бодачівська Л.Ю. Системний аналіз процесів підвищення техніко-експлуатаційних характеристик свердловин. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2007, – № 2, – с. 101-105.