Stepan S. Shkilniak
Professor

Information

Position: Professor
Degree: Doctor of Physical and Mathematical Science
Title: Professor
Room: 611
Phone: (044)521-33-45
E-mail:
Research interests: logic-mathematical means of program specifications, mathematical logic

Courses:

Mathemagical logic
Theory of Algorithms

Publications:

  1. Шкільняк С.С. Секвенційні числення першопорядкових логік однозначних квазіарних предикатів // Проблеми програмування. – 2012. – № 1 – C. 34–51
  2. Шкільняк С.С. Спеціальні відношення логічного наслідку в логіках квазіарних предикатів // Проблеми програмування. – 2011. – № 4 – C. 36–48
  3. Шкільняк С.С. Логики квазиарных предикатов первого порядка // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 6 – С. 32–49
  4. Шкільняк С.С., Нікітченко М.С. Композиційно-номінативні логіки над ієрархічними даними // Проблеми програмування. – 2010. – № 2–3 – C. 48–57
  5. Шкільняк С.С. Відношення логічного наслідку в композиційно-номінативних логіках // Проблеми програмування. – 2010. – № 1 – C. 15–38
  6. Шкільняк С.С. Неокласичні алгебри та їх гомоморфізми // Наукові записки НаУКМА. Серія: Комп’ютерні науки. – 2009. – Т. 99. – C. 14–22
  7. Шкільняк С.С., Нікітченко М.С. Інтенсіонально-орієнтований підхід до побудови логічних систем // Пробл. програмування. – 2007. – № 2. – C. 15–40