Yurii V. Koval
Assistant

Information

Position: Assistant
Degree:
Title:
Room: 38-1
Phone: +38(050)-196-88-91
E-mail: yurii.v.koval@gmail.com
Research interests: programming languages, algorithms, software development

Courses:

Operating systems with time distribution

Programming

Information networks


Publications:

1.Бєлов Ю.А., Карнаух Т.О., Коваль Ю.В., Ставровський А.Б. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень. – К.: ВПЦ "Київський університет”, 2012. – 175 с.
2.Крак Ю.В., Коваль Ю.В., Ставровський А.Б.  Віртуальний процес: означення та застосування в створенні системи жестового інтерфейсу // Вісник Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки–2015.–№1.– С.141-144
3.Коваль Ю.В.  Протокол багатоточкового потоку: означення та застосування в створенні механізмів розпаралелювача та аналізатора подій в системі жестового інтерфейсу // Вісник Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат.науки–2015.–№2.–С.152-155
4.Коваль Ю.В.  Практичні аспекти реалізації інтерактивного жестового інтерфейсу людина-комп’ютер // Інтелектуальні системи прий-няття рішень та проблеми обчислювально-го інтелекту:  Матеріали між-нар. наук. конф. – Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016. – С. 74-75
5.Карнаух Т.О., Коваль Ю.В., Потієнко М.В., Ставровський А.Б. Вступ до програмування мовою С++. Організація даних. – К.: ВПЦ "Київський університет”, 2015. – 151 с.
6.Коваль Ю.В. Протокол багатоточкового потоку: доведення коректності методом інерційного моделювання // Вісник Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат.науки–2015.–№3.–С. 84-89