Andriy O. Golik
Assistant

Information

Position: Assistant
Degree: PhD
Title:
Room: 405
Phone: 253-05-30
E-mail: analytical@ukr.net
Research interests: clustering and classification, speech and Ukrainian tactile sign language recognition, programming, algorithms

Publications:

 1. Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, випуск №3 2012, серія фізико-математичні науки, С. 141-151.
 2. Голік А.О. Застосування еліпсоїдальної та ортогональної відстаней відповідності у задачах розпізнавання мови та жестів / Голік А.О., Донченко В.С. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, випуск №1 2013, серія фізико-математичні науки, С. 146-155.
 3. Golik A.O. Matrix feature vectors in speech and gesture recognition / A.O. Golik, V.S. Donchenko // International Journal “Information Theories & Applications”, vol. 20, Number 2, 2013, P.143-155.
 4. Golik A.O. Matrix feature vectors and Hu moments in gesture recognition / A.O. Golik, V.S. Donchenko // International Journal “Information Technologies & Knowledge”, vol. 7, Number 4, 2013, P.380-391.
 5. Голік А.О. Стандартизація геометричних характеристик в задачі розпізнавання дактильної мови жестів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки, №4, 2013, С. 100-103.
 6. Golik A.O. Standardization of geometrical characteristics in gesture recognition // International Journal “Information Theories & Applications”, vol. 21, Number 1, 2014, P.48-53.
 7. Голік А.О. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів // Голік А.О., Донченко В.С. // Міжнародний науково-технічний журнал «Системні дослідження та інформаційні технології», навчально-науковий комплекс «Інституту прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН та НАН України, ВПК «Політехніка», №2 2014р., С. 102-114.
 8. Донченко В.С. Застосування технології паралельних обчислень CUDA у задачі розпізнавання мовної інформації / А.О. Голік, В.С. Донченко // XVI International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties”(PDMU -2010),– October 4-8, 2010.–Yalta, Ukraine, P.67-68.
 9. Донченко В.С. Застосування технології паралельних обчислень у задачі розпізнавання мовної інформації / А.О. Голік, В.С. Донченко // XVII International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties”(PDMU -2011),– May 23-27, 2011.–Skhidnytsia, Ukraine, P.188-189.
 10. Голік А.О. Розпізнавання знаків дактильної мови жестів: формування векторів ознак на базі кількості та структури дефектів // XIX International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties”(PDMU -2012),– April 23-27, 2012.–Mukachevo, Ukraine, С. 83.
 11. Донченко В.С. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів / А.О. Голік, В.С. Донченко // SAIT 2013 System Analysis and Information Technologies, May 27–31, 2013, Kyiv, Ukraine, P. 267.
 12. Голік А.О. Багатоетапна кластеризація у задачі розпізнавання знаків дактильної мови жестів // XXI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2013), Східниця, 13-17 травня 2013 р., С. 118-119.
 13. Голік А.О. Підходи до покращення робастності у задачі розпізнавання знаків дактильної мови жестів / Голік А.О., Донченко В.С., Крак Ю.В. // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2014)». 28–31 травня 2014. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: ХНТУ, 2014. – С. 58-59.
 14. Голік А.О. Виділення ознак у задачі розпізнавання дактилем / Голік А.О., Донченко В.С., Крак Ю.В. // VII міжнародна школа-семінар „Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014р. Праці школи-семінару. – Ужгород, УжНу. – 2014. – С.77.
 15. Донченко В.С. Розпізнавання дактилем на основі геометричних характеристик контуру долоні / Донченко В.С., Крак Ю.В.,Голік А.О. // Тези VII Міжнародної наукової конференції імені академіка Івана Івановича Ляшка «Обчислювальна та прикладна математика», Київ, 9-10 жовтня, 2014. – С. 43.
 16. Голік А.О. Розпізнавання дактилем української жестової мови на основі звуження множини можливих розв’язків / Голік А.О., Крак Ю.В. // «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : праці Ш -ї Міжнародної науково-практичної конференції. –12-15 травня 2015р., – Черкаси:видавець Чабаненко Ю., 2015.– С.190.