Iryna M. Vergunova
Professor

Information

Position: Professor
Degree: Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Title: Professor, Senior Researcher, Doctor Habilitation
Room: 711
Phone: 259-04-27
E-mail:
Research interests: imulation of physical-chemical processes in the soil, agrobioprocesses and agricultural technologies, processes in agricultural landscapes and agriecosystems, technological schemes of growing crops, the issues of optimal control and construction of agritechnologies, the issues of agriecological monitoring and optimization of agriecological systems, numerical methods for solving of evolutionary differential equations, fuzzy models of technological schemes of growing crops, the application of functional structures for describing of agricultural technologies

Academic awards:

Нагороджена знакам “Відмінник освіти України”, 1999
Нагороджена грамотою Президії НАН України для молодих учених, 2000
Лауреат Премії Автономної Республіки Крим, 2006
Нагороджена знакам «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня, 2007
Нагороджена почесною відзнакою МНС України, 2007
Нагороджена грамотою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 2008
Нагороджена почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 2008

Publications:

 1. Вергунова І.М. Системне моделювання в економіці. Блок 2. // К., ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – 106 с.
 2. Вергунова І.М., Красніцький В.Й. Математичні методи для вирішення наукових завдань вітчизняної агрономії першої половини ХХ ст. // К., ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 144 с.
 3. Вергунова І.М., Мігульов О.В. Історія процесу інфор­матизації в агрономії України (60-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). // К., 2011, 180 с.
 4. Вергунова І.М. Математичні моделі поверхневого забруднення у ґрунтах. // К.: ННЦ «ІАЕ», 2008, 148 с.
 5. Москальков М.М., Риженко А.І., Войцеховський С.О., Вергунова І.М., Кузьмін А.В., Кашпур О.Ф., Лужних В.М. Практикум з методів обчислень: методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв'язання рівнянь і систем. // К.: МАУП, 2006, – 80 с.
 6. Вергунова І.М. Основи моделювання в захисті рослин. // К.: Нора-прінт, 2006, 235 с.
 7. Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А., Вергунова И.Н., Лазер П.Н. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине. // К.: Аграрна наука, 2006, – 456 с.
 8. Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А., Вергунова И.Н. Основы математического моделирования агробиопроцессов. // К.: Нора-Прінт, 2005, 372 с.
 9. Вергунова И.Н., Вергунов В.А., Шкрабак В.С. Основы математического моделирования для анализа и прогноза агрономических процессов. // СПб.: СПбГАУ, 2003. – 219 с.
 10. Примак І.Д., Рожко В.Г., Демидась Г.І., Ґудзь В.П., Каленська С.М., Мартинюк І.В., Тимощук О.С., Дмитришак М.Я., Вергунова І.М., Печенюк В.І., Соколов К.К., Завірюха П.Д., Мицик О.О. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві. // Біла Церква, 2003, – 383 с.
 11. Рижук С.М., Сорока В.І., Жилкін В.А., Тараріко О.Г., Сайко В.Ф., Бойко П.І., Слюсар І.Т., Сологуб Ю.І., Вергунова І.М. та ін. Сівозміни у землеробстві України. // К.: Аграрна наука, 2002, – 146 с.
 12. Вергунова І.М. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів. // К.: Нора-Прінт, 2001. – 146 с.