ОКР "БАКАЛАВР":

Навчальні плани за освітньою програмою Інформатика:

Навчальні плани за освітньою програмою Інформатика (заочна):

Навчальні плани за освітньою прогамою Прикладна математика:

Навчальні плани за освітньою програмою Системний аналіз:

Навчальні плани за освітньою програмою Програмна інженерія:


Описи освітньо-професійних програм
ОКР "Магістр":ОНР "Доктор Філософії":

Анотації дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №2):

Програми обов'язкових навчальних дисциплін: