НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Проблеми математичного моделювання, аналізу та керування в динамічних системах"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладач:професор Стоян Володимир Антонович, д.ф.-м.н.