Заворотинський Андрій Володимирович
Асистент

Інформація

Посада: Асистент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 220
Телефон: 521-32-02
E-mail: zavorotynskyi@knu.ua
Наукові інтереси: Теорія диференціальних рівнянь з частинними похідними, математичного моделювання в природничих та гуманітарних науках.

Академічні нагороди і премії:

1.Премія ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка за публікаційну активність (2016);

2.Премія ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка за сумлінне виконання обов’язків координатора освітніх програм у університеті (2014 р.);

3.Премія ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка за багаторічну та плідну роботу (2014 р.);

4.Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради (2013);

5.Диплом переможця конкурсу «Історії успіху вчителів та учнів – учасників освітніх програм Intel в Україні» (2013 р.);

6.Грамота ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка (2011 р.);

7.Диплом МОН молодьспорт України за ефективне провадження міжнародної освітньої програми Intel «Навчання для майбутнього» та сприяння формуванню інформаційного суспільства в Україні (2011 р.).

Читає курси:

1.Основи дослідження операцій, бакалавр, 2-й курс, лекції, практичні заняття.

2.Дослідження операцій, бакалавр, бакалавр, 2-й курс, лекції, практичні заняття.

3.Сучасні проблеми прикладної математики: модуль 1. Прикладна лінійна алгебра, магістр, 2-й курс, лекції.


Публікації:

1.Заворотинский А.В., Слабо эллиптические с параметром граничные задачи и неизвестными дополнительными функциями на границе области. Оценки фундаментальной системы решений // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика / редкол.: В. В. Маринець (голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород, 2012. – Вип. 23, № 2. – С. 63–75.

2.Заворотинский А.В., Эллиптические с малым параметром граничные задачи и неизвестными дополнительными функциями на границе области. Оценки фундаментальных решений // Збірник праць інституту математики НАН України. – 2012. – Т. 9, № 2. – С. 147–164.

3.Заворотинский А.В., О слабо эллиптических с параметром граничные задачи // Диференціальні рівняння і суміжні питання : зб. пр. Ін-ту математики НАН України. – К., 2013. – Т. 10, № 2. – С. 170–185.

4.Заворотинский А.В., Об эллиптических с малым параметром краевых задачах // Доповіді НАН України. – 2013. – № 11. – С. 23–30.

5.Заворотинський А.В., Активність каталази у тканинах коропів як біомаркер гербіцидного забруднення водойм / Т.В. Міщенко, А.В. Заворотинський, А.О. Жиденко // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2013. - Т. 5, Вип. 2. - С. 202-205

6.Заворотинский А.В., Об эллиптических краевых задачах с малым параметром и дополнительными  функциями на границе области // Український математичний журнал, 2014, том 66, № 9, 1269 – 1275.

7.Заворотинський А. В. Нейродинамічний та психодинамічний базис темпераменту висококваліфікованих спортсменів / Приймак С. Г., Власенко С. О., Савчин М.П., Заворотинський А. В., Федорченко О. С., Федорченко Т. М., Мошко Л.В. // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – №1. – С. 119-129.

8.Zavorotinskii A. V. On Elliptic Boundary-Value Problems with Small Parameter and Additional Functions on the Boundary of a Domain // Ukrainian Mathematical Journal February 2015, Volume 66, Issue 9, pp 1423-1430 DOI 10.1007/s11253-015-1021-4 (Scopus)

9.Заворотинський А.В. Дерева рішень та їх застосування для класифікації студентів різних груп спортивно-педагогічного вдосконалення/ С.Г. Приймак, А.В. Заворотинський //Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LXXXII. т.3 – Херсон, ХДУ, 2018. – С. 230 – 233.(Copernicus, Google Scholar)

10.Заворотинський А.В. Моделювання фізичного стану організму студентів різних груп спортивно-педагогічного удосконалення/ С.Г. Примак, А.В. Заворотинський //  Наукові  записки / Ред. кол.:  В. Ф. Черкасов,  В. В. Радул,  Н. С. Савченко  та ін. –  Випуск  173.  – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. –  С. 157-162.(Copernicus, Google Scholar)


Curriculum Vitae