Трохимчук Ростислав Миколайович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 405
Телефон: 259-05-30
E-mail:
Наукові інтереси: теорія автоматів, розпізнавання образів, штучні нейронні мережі

Публікації:

  1. Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з дискретної математики (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-1524 від 20.09.2007)). // Київ: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 528 с.
  2. Трохимчук Р.М. Дискретна математика (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2–1024 від 20.05.2004 р.)). // Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал»», 2010. – 528 с.
  3. Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з теорії множин i відношень (навчальний посібник). // Київ: ВПЦ "Київський унiверситет", 2012. – 127 с.
  4. Трохимчук Р.М. Дослідження неперервності операції композиції скінченно автоматних відображень. // В кн.: Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції).– Київ-Кам'янець-Подільський, 2006. – с. 49–55.
  5. Trokhymchuk R.M., Shevchenko S.I. Constructing the Reading Automaton Based on Special Artificial Neural Networks. // Искусственный интеллект, – 2002, – № 4, – с. 747–751.
  6. Гаращенко Ф.Г., Трохимчук Р.М., Шевченко В.П. Вступні тести: математика, інформатика (навчальний посібник). // Київ, 2006.– 59 с.