Кудін Володимир Іванович
професор, провідний науковий співробітник

Інформація

Посада: професор, провідний науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Звання: cтарший науковий співробітник
Аудиторія: 236
Телефон: +380(44)259-00-49
E-mail:
Наукові інтереси: розробка методів аналізу та оптимізації лінійних систем, аналіз достовірності комп'ютерних обчислень

Читає курси:

Чисельні методи
Теорія оптимізації

Публікації:

 1. Кудин В.И., Волошин А.Ф. Последовательный анализ конечно малых возмущений линейных моделей при компьютерном моделировании. // International Books Series "Information Models of Knowledge", – 2011, – p. 229-234.
 2. Кудін В.І., Оноцький В.В. Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження задачі лінійного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011, – № 1(104), – с. 77-84.
 3. Кудин В.И., Богаенко В.А. О свойствах параллельных вычислительных схем метода базисных. // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 2009. – вип. 2, – c. 3-14.
 4. Кудин В.И., Богаенко В.А., Волошин А.Ф. Анализ малых возмущений линейных экономико-математических моделей. // Information science & computing International Book Series, – 2009, – № 10, – p. 67-73.
 5. Кудин В.И., Богаенко В.А., Скопецкий В.В. Анализ вычислительных схем моделирования процессов геогидродинамики. // Проблемы управления и информатики – 2009, – № 8. – с. 1-12.
 6. Кудін В.І., Ляшко С.И., Оноцкий В.В. О технологии длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем. // Ж: "Компьютерная математика" – 2009, – № 2. – с. 101-109.
 7. Кудин В.И., Богаенко В.А., Скопецкий В.В. Анализ компьютерных схем метода базисных матриц. // Ж: "Компьютерная математика" – 2009, – № 2. – С. 3-13.
 8. Кудин В.И., Кудин Г,И., Волошин А.Ф. Анализ модели Леонтьева при нечетко заданных параметрах критериальной функции методом базисных матриц. // Information science & computting International Book Series, – 2008, – № 7 – p. 86-90.
 9. V.I. Kudin, G.I. Kudin, A.F. Voloshin Leontief Model Analysis with fuzzy parameters by basic matrixes method. // International Journal "Information Theories & Applications". – 2008, – Volume 15, – p. 231-235.
 10. Кудін В.І. Ляшко С.І., Оноцький В.В., Хрітоненко Н.М., Яценко Ю.П., Витюк Н.Я. Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2007, – № 1 (94), – с. 61-69.
 11. Кудин В.И., Ляшко С.И., Яценко Ю.П., Хритоненко Н.В. Анализ свойств линейной системы методом искусственных базисных матриц. // Ж: "Кибернетика и системный анализ". − 2007. − № 4. – c. 119−127.
 12. Кудин В.И., Ляшко С.И., Яценко Ю.П., Хритоненко Н.В. Метод штучних базисних матриць. // Доп. НАН України. − 2007. − № 9. − с. 29−33.