Крак Юрій Васильович
завідувач кафедри теоретичної кібернетики

Інформація

Посада: завідувач кафедри теоретичної кібернетики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 405
Телефон: 259-05-30
E-mail:
Наукові інтереси: комунікаційна образна інформація, розпізнавання образів, штучний інтелект, робототехніка, людино-комп'ютерний інтерфейс

Публікації:

  1. Iu. Krak, Iu. Kryvonos, W. Wojcik, ets. Modelling and Control. Monograph. // Edited by Jan Sikora and Waldemar Wojcik. – Lublin University of Technology. Poland, 2011. – 516р. – Optimization methods for robot-manipulator systems modeling and control. – p. 463-513.)
  2. Грицик В.В., Крак Ю.В., Куляс А.І. та ін. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів. Монографія. // Донецьк: ІПІІ "Наука і освіта", 2011. – 650 с.
  3. Крак Ю.В., Бармак О.В., Єфімов Г.М. Перспективы развития техники и технологий в ХХI веке. Монографія в 2-х книгах. Книга 1. // Sword. Одесса: Куприенко С.В., 2012. – 176 c. Синтез та аналіз емоційних складових на обличчі людини. – с. 141-165.
  4. Iu. Krak, Iu. Kryvonos, W. Wojcik Current problems in information and computational technologies. Monograph. // Edited by Jan Sikora and Waldemar Wojcik. Part 1. Lublin University of Technology, Poland. 2013. – 220 p. Mathematical methods for modeling of emotional states on human face. – P.99-128.
  5. Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В. Системи жестової комунікації: моделювання інформаційних процесів. // Київ: Наук. думка, 2014. – 228 с.