Гуляницький Леонід Федорович
професор кафедри МСС, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Інформація

Посада: професор кафедри МСС, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Звання: професор
Аудиторія: 409
Телефон: 259-02-37
E-mail: leonhul.icyb@gmail.com
Наукові інтереси: моделі та методи комбінаторної оптимізації, підтримка прийняття й оптимізація рішень в технічних та економічних системах, паралельні алгоритми, розробка та впровадження інформаційних технологій, проблеми використання штучного інтелекту в методах оптимізації

Публікації:

  1. Гуляницкий Л.Ф., Омельянчик Д.А. Разработка и исследование базовой агентно-ориентированной модели функционирования экономики. // Компьютерная математика, – 2014, – № 1. – С. 26-36.
  2. Гуляницкий Л.Ф., Туринский В.В. Математическая модель одного класса задач планирования работы независимых машин. // Компьютерная математика. – 2014, – № 1. – С. 113-118.
  3. Гуляницкий Л.Ф., Шарифов Ф.А. Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных систем. // Кибернетика и системный аналіз, – 2014, – № 5. – С. 49-58.