Грищенко Олександр Юхимович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 208
Телефон: 259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси: моделювання реальних фізичних процесів динаміки теплопровідних рідин та газів, конструювання різницевих схем з заданими властивостями та алгоритмів розв'язування систем різницевих рівнянь.

Читає курси:

Теорія функцій комплексної змінної
Чисельне моделювання процесів гідродинаміки

Публікації:

  1. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В., Клюшин Д.А., Стешенко Г.М. Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104), – с. 40-48.
  2. Грищенко О.Ю., Марцафей А.С. ДС-алгоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – №4(103), – с. 17-24.
  3. Грищенко О.Ю., Ляшко С.И. Теорія функцій комплексної змінної. // ВПЦ "Київський університет", 2009, 495 с. (Гриф МОН України лист від 24.01.2008 №1.4/18-Г-189).
  4. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса. // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки, – 2007, – вип. 4, – c. 145-148.
  5. Грищенко О.Ю., Ляшко С.И. Теорія функцій комплексної змінної (рекомендовано МОН як підручник для студентів вищих навчальних закладів). // ВПЦ "Київський університет", 2008. – 460 с.