Довгай Богдан Валерійович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 220
Телефон: 259-02-80
E-mail: bogdov@gmail.com
Наукові інтереси: рівняння математичної фізики з випадковими факторами, випадкові процеси з просторів Орліча, φ‑субгауссові випадкові процеси.

Читає курси:

1. Алгебра та геометрія, бакалавр, 1-й курс, лекції та практичні заняття.

2. Дослідження операцій, бакалавр,3-й курс, практичні заняття.

3. Математичні основи генетики популяцій, бакалавр, 4-й курс, лекції.

Публікації:

1. Про дубльовану систему з відновленням (з І.К. Мацак), Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2016. – Вип. 94. – С. 60–72.

2. Оцiнка розподiлу супремуму розв’язку гiперболiчного рiвняння з Орлiчевою правою частиною, Карпатськi математичнi публiкацiї. – 2013.  – Т.5, No2. – C. 231–241.

3. Рівняння коливання струни з Орлічевою правою частиною, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. –  2013. – Вип. 24, N 1. – С. 34–45. 

4. Узагальнені розв'язки гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною,  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – Вип. №1. – С. 13–17.

5. Гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2011. – Вип. 22, N 2. – С. 64–78. 

6. Моделювання розв’язку гіперболічного рівняння,  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2011. – Вип. №3. – С. 18–23.

7. Узагальнені розв’язки гіперболічного рівняння з φ-субгауссовою правою частиною, Теорія ймовірностей та математична статистика, – 2009, – Вип. 81

8. Properties of the solution of nonhomogeneous string oscillation equations with φ-subgaussian right side (with Yu.V. Kozachenko), Random operators and stochastic equations, – 2009, – Vol. 17. – P. 221–241.

9. The condition for application of Fourie method to the solution of nonhomogeneous string oscillation equation with  φ -subgaussian right hand side (with Yu.V. Kozachenko), Random operators and stochastic equations, – 2005, – Vol. 13, No. 3. – P. 281–296.

10. Властивості розв'язку неоднорідного гіперболічного рівняння з випадковою правою частиною, Укр. мат. журн. – 2005. – 57, № 4. – С. 474–482.


Curriculum Vitae