Демиденко Сергій Володимирович
асистент

Інформація

Посада: асистент
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія: 609
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: задачі спостереження в умовах невизначеності для лінійних систем, геоінформаційні системи.

Публікації:

  1. Демиденко С.В. Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. № 2. – с. 99-102.
  2. Демиденко С.В., Наконечний О.Г. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресії. // Таврический вестник информатики и математики. – 2009. – № 1. – с. 23-30.
  3. Демиденко С.В., Жук С.М., Наконечний О.Г. До проблеми мінімаксного оцінювання розв'язків одновимірних крайових задач. // Таврический вестник информатики и математики. – 2007. – № 1. – с. 7–24.