Бондарчук Юрій Васильович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 403
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: теорiя протоколiв комп'ютерних мереж, розподiленi iнформацiйнi системи, розв'язування задач великої розмiрностi на мережах ЕОМ, як на супер-ЕОМ, об’єктно-орiєнтовне моделювання програмних систем, теорія систем.