Програми навчальних дисциплін магістрів Системний аналіз і методи прийняття рішень

Для вступників 2021-2022 років

Скорочення назв блоків:

  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ВВ — вільний вибір.
  • ВП — вибірковий перелік.
Вибіркові компоненти
Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

1-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.01
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ [Чуйко В.Л.]
ОД
ННД.03
ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ [Кошечко Н.В.]
ОД
ННД.05
Статистична теорія прийняття рішень [Наконечний О.Г.]
ОД
ННД.06
Математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту [Чикрій А.О.]
ОД
ННД.08
Інтелектуальний аналіз даних [Акіменко В.В.]
ОД
ННД.10
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ [Івохін Є.В.]
ОД
ДВВ.05
Байєсівські мережі [Макушенко І.А.]
ОД
ДВВ.06
Математичні моделі страхових та пенсійних схем [Чечельницький О.А.]
ОД

2-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.02
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА [Рихліцька О.Д.]
ОД
ННД.09
Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка [Терещенко В.М.]
ОД
ННД.11
Системи підтримки прийняття рішень [Шевчук Ю.М.]
ОД
ННД.12
Корпоративні системи [Заславський В.А.]
ОД
ДВВ.01
Задачі прикладного системного аналізу[Акіменко В.В.]
ОД
ДВВ.03
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ГРУПУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ [Івохін Є.В.]
ОД
ДВВ.07
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ [НАконечний О.Г.]
ОД
ДВВ.08
КУРСОВА РОБОТА [викладачі кафедри]
ОД

3-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.07
Математика фінансів [Лівінська Г.В.]
ОД
ДВВ.04
Мережі масового обслуговування [Лебедєв Є.О.]
ОД
ДВС.1.01
Сучасні методи системного аналізу [Акіменко В.В.]
ВП
ДВС.1.01.02
Сучасні методи системного аналізу [Акіменко В.В.]
ВП
ДВС.1.02
Невизначеність в обернених задачах: методи псевдообернення в обробці інформації [Наконечний О.Г.]
ВП
ДВС.2.01
«Керовані випадкові процеси та їх застосування в економіці» [Кнопов І.С.]
ВП
ДВС.2.02
«Сучасні методи у фінансовій математиці» [Розора І.В.]
ВП
ДВС.3.01.01
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ В ЕКОНОМІЦІ [Івохін Є.В.]
ВП
ДВС.3.01.02
Прийняття інвестиційних рішень [Акіменко В.В.]
ВП
ДВС.3.02.01
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ [Марченко О.О.]
ВП
ДВС.3.02.02
СИСТЕМИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ [Івохін Є.В.]
ВП
ДВС.3.04.01
«Сучасні методи у вибіркових дослідженнях» [Розова І.В.]
ВП
ДВС.3.04.02
«Методи калібрації у вибіркових дослідженнях» [Наконечний О.Г.]
ВП
ДВС.3.05.01
Сучасні проблеми оптимізації та ідентифікації [Наконечний О.Г.]
ВП
ДВС.3.05.02
ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ [Акіменко В.В.]
ВП

4-й семестр

Дисципліни [автор]
Блок
ННД.04
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ [Аджубей Л.Т.]
ОД
ННД.13
Системи і методи прийняття рішень. Прикладні проблеми [Мащенко С.О.]
ОД
ННД.14
АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА [Мащенко С.О.]
ОД
ННД.15
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА [Мащенко С.О.]
ОД
ДВВ.02
Аналіз та оптимізація ризику [Война О.А.]
ОД
ДВС.03.01
СХОВИЩА ДАНИХ. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ [Івохін Є.В.]
ВП
ДВС.03.02
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ [Івохін Є.В.]
ВП