НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Cтохастичні моделі системного аналізу"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладач:професор Война Олександр Андрійович, д.ф.-м.н.

Конспект лекцій до курсу "Cтохастичні моделі системного аналізу"

 1. Лекція 1
 2. Лекція 2
 3. Лекція 3
 4. Лекція 4
 5. Лекція 5
 6. Лекція 6
 7. Лекція 7
 8. Лекція 8
 9. Лекція 9

Приклади розв'язання типових задач

Література до курсу:

 1. Гихман И. И., Скороход А. В.: Теория случайных процессов. Т. 1, М. «Наука», 1971. – 664с.,Т. 2, М. «Наука», 1973. – 640с.
 2. Лєоненко М.М., Мішура Ю.С., Пономаренко В.М., Ядренко М.Й. Ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. – К.: Інформтехніка, 1995.– 380с.
 3. Р.Ш. Липцер., А.Н. Ширяев. Теория мартингалов. – М. «Наука», 1986. – 312с.
 4. Green W. H.: Econometrik analysis. Macmillan, New York 1993.
 5. Р.Ш. Липцер., А.Н. Ширяев. Статистика случайных прцессов. – М. «Наука», 1974. – 696 с.
 6. Война О.А. Лекції з основ статистики. Частина 2. Елементи прийняття статистичних рішень та математичні методи вимірювання ризику. – Кошалін, ПК 2015. 375 с.
 7. Война О.А. Ризик в фінансових процесах та методи дослідження кон’юнктури. – Кошалін,ПК 2009. 446 с.
 8. Война О.А. Економетричне прогнозування та стохастичне моделювання. Частина 1. – Кошалін, ПК 2007. 309 с.
 9. Война О.А. Статистичний аналіз та прогнозування в економічних моделях. Частина 2. Методи та знаряддя прогнозування економічних явищ. – Кошалін, ПК 2004 240 с.