НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Назва навчальної дисципліни:"Сучасні проблеми і тенденції застосування інформаційних технологій у системному аналізі"
Робоча програма навчальної дисципліни
Викладач:професор Івохін Євген Вікторович, д.ф.-м.н.