Piter M. Zinko
Associate Professor

Information

Position: Associate Professor
Degree: Candidate of Physical and Mathematical Science
Title: Associate Professor
Room: 604
Phone: 259-05-34
E-mail:
Research interests: development of numerical algorithms for solving stochastic min-max problems, development of algorithms for identification of dynamic objects, the development of numerical methods for solving the problems i Cauchy boundary value problems, which are based on the theory of solving operators, the development of modeling the spread of the air pollution in i aquatic environments, the use of algorithms theory of solving operators in medicine and ecology.

Publications:

  1. Бейко І.В., Зінько П.М., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації: навчальний посібник. // Рівне: НУВГП. – 2011. – 624 с.
  2. Зінько П.М., Чабан А.В. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2010. випуск 1, – с. 73-75.
  3. Зінько П.М., Бейко І.В. Чисельні алгоритми асимптотично-розв'язуючих операторів для розв'язування задач Коші з підвищеною точністю. // Вісник Київського університету. Серія кібернетика. – 2009, випуск 9, – с. 4-10.
  4. Зінько П.М., Бейко І.В. Методи високих порядків для розв'язування задач Коші та багатовимірних крайових задач за допомогою асимптотично-розв'язуючих операторів. // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія фіз.-мат. науки. Кам'янець-Подільський національний університет. – 2008, – № 1, – с. 18-25.
  5. Зінько П.М., Бейко І.В., Бодачівська Л.Ю. Системний аналіз процесів підвищення техніко-експлуатаційних характеристик свердловин. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2007, – № 2, – с. 101-105.