Tetiana O. Karnaukh
Associate Professor

Information

Position: Associate Professor
Degree: Candidate of Physical and Mathematical Science
Title: Associate Professor
Room: 38-1
Phone: 253-05-30
E-mail:
Research interests:

Publications:

  1. Карнаух Т.О., Бєлов Ю.А., Коваль Ю.В., Ставровський А.Б. Вступ до програмування мовою С++. Том 1. Організація обчислень // К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2010 р. 132 с.
  2. Карнаух Т.О. Теорія множин: потужність: навчально-методична розробка // К.: ВПЦ "Київський університет" - 2008 26 с.
  3. Карнаух Т.О. Нерозв'язні проблеми для алгоритмічних пристроїв зі скінченною пам'яттю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2010, с. 144-147.
  4. Карнаух Т.А., Лісовик Л.П. Об одном методе задания фрактальных множеств // Кибернетика и системный анализ, том 45, №3. – 2009. – с. 42-50
  5. Карнаух Т.О. Деякі властивості множин, заданих скінченними R-перетворювачами // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 1, 2009, с. 106-111
  6. Карнаух Т.О., Касьянюк В.С. Деякі різновиди задачі оптимізації багатопродуктивних потоків у мережах // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2008, с. 131-134.
  7. Карнаух Т.О. Властивості ірраціональних точок області визначення функцій, заданих магазинними R-перетворювачами // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2008, с. 127-130.
  8. Карнаух Т.О. Використання R систем для задання фрактальних множин // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, вип. 1, 2007, с. 165-167