Olexandr Yu. Grischenko
Professor

Information

Position: Professor
Degree: Doctor of Physical and Mathematical Science
Title: Professor
Room: 208
Phone: 259-05-32
E-mail:
Research interests: construction of numerical algorithms for simulation of dynamic and kinetic processes of liquid, gas and plasma, in particular processes of chemical kinetics and adsorbtion, operating environment of gas dynamic and chemical lasers, and processes of dynamics of viscous heat-conducting liquid

Courses:

Complex analysis
Numerical simulation of hydrodynamic processes

Publications:

  1. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В., Клюшин Д.А., Стешенко Г.М. Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104), – с. 40-48.
  2. Грищенко О.Ю., Марцафей А.С. ДС-алгоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – №4(103), – с. 17-24.
  3. Грищенко О.Ю., Ляшко С.И. Теорія функцій комплексної змінної. // ВПЦ "Київський університет", 2009, 495 с. (Гриф МОН України лист від 24.01.2008 №1.4/18-Г-189).
  4. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса. // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки, – 2007, – вип. 4, – c. 145-148.
  5. Грищенко О.Ю., Ляшко С.И. Теорія функцій комплексної змінної (рекомендовано МОН як підручник для студентів вищих навчальних закладів). // ВПЦ "Київський університет", 2008. – 460 с.