Fedir H. Harashchenko
Head of the Department of Complex Systems Modelling

Information

Position: Head of the Department of Complex Systems Modelling
Degree: Doctor of Technical Science
Title: Professor, Academician of Graduate School' Academy of Ukraine
Room: 410
Phone:
E-mail: fedir47@gmail.com
Research interests: qualitative analysis and evaluation of program trajectories in control systems, development of problems of practical stability of dynamic systems and the development of numerical methods to determine the optimal estimates, modeling and optimization of control systems for microsatellites targeting, development of methods of digital processing and pattern recognition, development of new technologies for data compression, development of adaptive approaches to the analysis, classification and recognition of voice data and images

Academic awards:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
медаль "В пам'ять 1500-ліття Києва" (1982)
медаль Ярослава Мудрого АН Вищої школи
орден "За заслуги" III ступеню (2014)
лауреат "Премії імені Тараса Шевченка" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007)

Publications:

 1. Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. // Киев; Наук.думка, 1985. -304с.
 2. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г.,Пічкур В.В. Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. // Київ, ВПЦ”Київський університет”, 2000. -197с.
 3. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф. та інші. Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем: Монографія. // Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. -200с.
 4. Гаращенко Ф.Г., Панталієнко Л.А. Аналіз та оцінка параметричних систем. // К.; МСДО України, 1995. - 140 с.
 5. Гаращенко Ф.Г.,Пічкур В.В. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем. // Київ,ВПЦ”Київський університет”,2003. -113с.
 6. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т. Диференціальні рівняння. // Київ,ВПЦ”Київський університет”, 2002. -176с.
 7. Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І. Збірник задач і вправ із диференціальних рівнянь. // Київ, ВПЦ”Київський університет”, 2004. -192с.
 8. Гаращенко Ф.Г., Трохимчук Р.М., Шевченко В.П. Вступні тести. Математика. Інформатика. // К., 2006. -59с.
 9. Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем. // Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. -145с.
 10. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. // Київ, ВПЦ "Київський університет", 2008. - 383 с.
 11. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф., та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія. // Видавництво "Сталь", 2009, - 668с.
 12. Гаращенко Ф.Г., Бойко Т.Н. Моделирование и оптимизация функционирования современных финансово-промышленных структур // Ж.: Проблемы управления и кибернетики. - 2010. - № 3. - С. 148-156.
 13. Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф., Дегтяр О.С. Адаптивные модели аппроксимации сигналов в структурно-параметрических классах функций // Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2011. № 2. - С. 69 - 77.
 14. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Моделирование и анализ динамики инвестиций // Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2011. № 6. - С. 12 - 24.
 15. Garashencko Fedor G., Kulyan Victor R. Modeling and Analisys of Investment Trends. // Journal of Automation and Information Sciences. - New York, Connecticut, 2011. - v. 43, issue 12. - P. 48 - 58.
 16. Гаращенко Ф.Г., Кручинін Д.С. Оцінки областей практичної стійкості з еліпсомодальними фазовими обмеженнями і їх використання // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. - 2011, - вип. 3. - С. 14 - 17.
 17. Верченко А.П.,Гаращенко Ф.Г., Башняков О.М., Поліщук О.А., Хітько І.В. Розробка картографічного програмного забезпечення для навігаційної апаратури // Додаток до звіту про науково-дослідну роботу „Розвиток теорії та розробка технологій для моделювання, аналізу оцінки та оптимізації складних систем” / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.− №06БФ015-03; № ДР 0106U005858. − 2011.− 230с.− С.225-226.
 18. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Моделювання, оцінка та оптимізація динаміки заряджених пучків // Тези Х конференції по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам, 21 - 25 лютого 2012, м. Харків. - С.57.
 19. Гаращенко Ф.Г., Сопронюк О.Л., Швець О.Ф. Алгоритми чисельного аналізу чутливості систем зі змінною вимірністю фазового простору // Тези XIV Міжнародної конференції ім. М. Кравчука, 19 - 21 квітня 2012, Київ. - С. 126.
 20. Гаращенко Ф.Г., Мороз О.Г. Ідентифікація нелінійної системи Гаммерштейна за допомогою генетичного алгоритму // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. - 2012. - Вип. 1. - С. 123 - 130.
 21. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Солошенко Ю.І. Модель динамічного хеджування Європейського опціону колл на корзину акцій з урахуванням транзакційних витрат // Ж.: Кибернетика и вычислительная техника. - 2012. - Вип. 187. - С. 43 -50.
 22. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Узагальнений оптимізаційний підхід до розв'язування задач проектування систем прискорення та фокусування // Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts,Kyiv. May 29 - 31, 2013. - P.79.
 23. Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І. Про задачі оптимізації динаміки заряджених пучків // Thesis of ХVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts, Skhidnytsia,Ukraine. May 13-17, 2013. – P. 112-113.
 24. Гаращенко Ф.Г., Мороз О.Г. Гибридный алгоритм идентификации линейной по состоянию модели Гаммерштейна // Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2014. № 1.
 25. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Сопоставление снимков панорамы на основании границ объектов // Ж.: Компьютерная математика, 2014, № 1, – С. 46 – 53.
 26. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Интерактивное построение панорамних снимков с помощью портативних компьютеров // Ж.:Проблемы управления и информатики, 2013, – № 45(12), с. 21 – 35.
 27. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Прикладні задачі теорії стійкості. Навчальний посібник. // ВПЦ «Київський університет», К., – 2014. – 125 с.
 28. Дегтяр О.С., Гаращенко Ф.Г., Яценко В.О., Матвієнко В.Т. Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on the gradient approach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, в. 2, 2014. – С. 118 – 123.
 29. Гаращенко Ф.Г., Скурідіна Н.С. Моделювання динаміки пучка за допомогою матричних диференціальних рівнянь // Тези ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2014), Abstracts, May 12-16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – p. 84.
 30. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Про побудову панорамних знімків в режимі реального часу // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки», ПКТ, м. Чернівці, 2014. – с. 110-111.
 31. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Пічкур В.В., Харченко І.І. Дифернціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування. Навчальний посібник. // ВПЦ «Київський університет», К., – 2015. – 271 с.
 32. Гаращенко Ф. Г., Пичкур В.В. О свойствах максимального множества внешней практической устойчивости дискретных систем // Проблемы управления и информатики. –2016. – № 2. – С .30-36.
 33. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций // Проблемы управления и информатики. –2016. –№ 4. – С . 124-135. (ISSN 0572-2691)
 34. Garashchenko F.G. , Matvienko V.T., Trebina N.M. Detection of chemical components in the plants // XXVІІ International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2016), May 23 - 27, Tbilisi-Batumi, Georgia, 2016. – С. 63.