Sergiy V. Demidenko
Assistant Professor

Information

Position: Assistant Professor
Degree:
Title:
Room: 609
Phone: 259-05-34
E-mail:
Research interests: problems of observation under uncertainty for linear systems, geographic information systems.

Publications:

  1. Демиденко С.В. Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. № 2. – с. 99-102.
  2. Демиденко С.В., Наконечний О.Г. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресії. // Таврический вестник информатики и математики. – 2009. – № 1. – с. 23-30.
  3. Демиденко С.В., Жук С.М., Наконечний О.Г. До проблеми мінімаксного оцінювання розв'язків одновимірних крайових задач. // Таврический вестник информатики и математики. – 2007. – № 1. – с. 7–24.